fredag den 30. november 2007

HANDSHAKE

Handshake er et projekt fra dengang (1997/98) internettet endnu var relativt nyt for det civile samfund, og mulighederne for interaktion med vidt fremmede på tværs af tid og rum var noget der skulle undersøges.
Herunder den oprindelige projektbeskrivelse fra ART AND STUPIDITY, http://home8.inet.tele.dk/sometime


Lad os mødes !

Send et foto af dig selv, så arrangerer jeg et møde.
Dig og mig,- på min harddisk,- næste torsdag f.eks.

Hvad får du ud af det.
Du får det færdige billede af vores møde tilsendt pr. e-mail, kvit og frit,- et minde for livet.

Hvad får jeg ud af det.
Jeg får et billedmateriale jeg ikke selv har valgt, men kun har sat den overordnede ramme for (random input).
Herved mister/afgiver jeg kontrol over en væsentlig del af processen, hvilket givet vil påvirke det færdige resultat. Dette er muligvis interessant,- det vil vise sig.

Send foto af dig selv enten som e-mail eller med post.

E-mail,- hvordan.
Klik på knappen "e-mail". Vedhæft billede som gif eller jpeg fil, max. størrelse 400 K.
Skriv "HANDSHAKE" i rubrikken subject, og medsend oplysninger om navn, by og land.

Post,- hvordan.
Send foto på papir, max. format A4 til adressen:

Medsend e-mail adresse samt oplysninger om navn, by og land. Husk frankeret svarkuvert med fulde navn og adresse, hvis materialet ønskes retur.

Obs !
ART AND STUPIDITY forbeholder sig retten til senere brug af tilsendt materiale i billedkunstnerisk sammenhæng.

Vision for the New Millenium


Stempel/kuglepen på papir

En håndtrykt/tegnet kalender over det næste årtusinds første år, her er valgt de lærdes skæringsdato 1. januar 2001.
Værket forholder sig til den omsiggribende "millenium hype" og kan alt efter temperament tolkes opgivende eller fortrøstningsfuldt.

Kalenderen har en slående lighed med den vi kender, faktisk med et temmelig præcist sammenfald med produktionsåret 1998, hvad angår ugedage/datoer og helligdage.

TEGNING - 8 originale bladeGrafisk mappe
Blyant/print på papir

Værket er umiddelbart sprogligt, idet der simpelt hen står skrevet ordet "Tegning" på et stykke papir.
På et andet plan er der tale om blyant afsat på papir, vandrette og lodrette streger, kurvede forløb,- alle de formelle kendetegn vi normalt forbinder med en tegning/handlingen at tegne.

De horisontale linier refererer til de tidlige skoleårs skrivehæfter, hvor krusedullen transformeres fra abstraktion til konkret betydning.
Værket svinger mellem disse planer, og problematiserer således denne skelnen.

Når værket er anerkendt som tegning, begynder diskutionen om hvorvidt det er en god tegning,- her bliver det hurtigt dybt og forhåbentligt interessant.
Strategien er at pege på mulige kvaliteter,- ved deres tilstedeværelse såvel som ved deres fravær.

"Tegning,- 8 originale blade" er udgivet i 12 eksemplarer og knytter til traditionen "grafiske mapper" med angivelse af oplag/nummer, papirtype, gramvægt, signatur etc.

1/2 banan

Blyant/print på papir

Serien "banana" er et klassisk naturstudie, en gengivelse af en ydre virkelighed. Metoden er en direkte aftegning af objektet, i dette tilfælde del af en banan.

Teknik og metode minder om barnets første forsøg på at aftegne det konkrete, helt typisk og universelt omridset af egen hånd. Der peges på en uskyld i kraft af værkets ukomplicerede ærlighed, mens den billedkunstneriske kontekst dementerer samme.

Betegnelsen "1/2" kan læses som den brøk der angiver halvdelen af noget, eller som angivelsen "eksemplar af oplag" som det traditionelt bruges ved nummerering af grafiske blade.

Evil TechnologyEl-stik/ledning

To hanstik forbundet med 666 mm. alm. ledning,- en sød og næstekærlig lille sag, den perfekte gave.

Objektet ridser i den fernis af normalitet og rationalitet der gør at der ikke er flere bilister der kører ræs gennem gågaderne, at der ikke er flere der kommer galt af sted med køkkenknive, at der ikke er flere der går ud foran toget, at der...

Objektet hænges på et søm på væggen, når det ikke er i brug.

Million


Vi kender alle begrebet "million" fra skolens undervisning i titalssystemet, og fra den daglige omtale af økonomiske forhold, befolkningstal, astronomiske afstande etc. i trykte og elektroniske medier. Vi godtager og anvender således dette begreb, men ved vi egentlig hvad en million er ?

Projektets hypotese er at mange af de begreber og størrelser (herunder millioner) vi anser som selvfølgelige og brugbare værktøjer, til håndtering og forståelse af vores omverden, i virkeligheden er abstraktioner uden basis i personlig erfaring eller erkendelse. Projektet "Million" er en konkret/fysisk undersøgelse af begrebet, dets størrelse, omfang, udstrækning i tid etc.

Projektet går ud på at tegne 1.000.000. små cirkler med kuglepen på alm. kvadreret A4 papir (580 cirkler pr. ark, ialt 1.725 ark) disse ark sættes i plastlommer, der igen sættes i ringbind (90 plastlommer pr. ringbind, ialt 20 ringbind).
Cirklen er valgt som symbol på enhed. For at opnå et rent og nøgternt kunstnerisk udtryk, refererer teknik og materialevalg til dagligdags ting de fleste kender og omgås, A4 papir, kuglepenne, plastlommer og ringbind.

Projektet kan udstilles på to måder: Enten som objekt, hvor ringbindene placeres i en reol (ca. 1,4 hyldemeter), hvorfra publikum kan tage de enkelte ringbind ud og bladre/tælle efter, eller som samlet ophængning på væg (ca. 150 kvadratmeter).

Work in Progress
Påbegyndt 25.09.97
Sub Total 195.460

Counting


Counting/Garage/Sub Total=6

Counting kan praktiseres hvor- og nårsomhelst, og efter variable kriterier.
I et givent sæt omgivelser kan de samme elementer være genstand for flere count´s.
Et element som "lampe" kan tælles som én, eller underopdeles i f.eks. stik/ledning/fod/skærm fatning/pære etc.

Mere counting... se projektet: Million/Work in Progress.

Activity for Long Dark WinterInstallationen består af 3 elementer:

- En stol stående frit på gulvet
- En uafskærmet el-pære hængende fra loftet
- En instruktion på væggen.

Installationen refererer til myten om det nordiske tungsind, og til den seneste forskning i lysets indvirken på den menneskelige psyke. Værkets udtryk og absurde indre konsekvens, placerer det interagerende publikum i en zone mellem terapi og tortur.

Installationen arbejder i fire dimensioner, hvoraf især tiden er tricky.

Power Image Generator


Hvidt lys er det spektrum af elektromagnetisk stråling, der er synligt for det menneskelige øje, og dermed forudsætningen for enhver visuel tilegnelse af information/verden.

I en metafysisk kontekst forbindes det hvide lys med trancendens i bred forstand, med religiøse oplevelser, fødsels- og dødsoplevelser etc.


Lokaliteten er en gammel klosterkælder under Odense bispesæde. Det visuelle indtryk forstærkes af en tydelig kontrast mellem lyskildernes strålevarme, og kulden fra de metertykke stenmure.

Power Image Generator blev vist februar 1997, som separat indslag i udstillingsrækken Compilation I.

mandag den 26. november 2007

PopTones

Her til aften er det så striber, lydspor leveret af PiL (Metal Box/1979)

søndag den 25. november 2007

CV / billedkunst

Tune Kruse
Født 1961 i København, bor og arbejder i Odense

Uddannelse
Det Fynske Kunstakademi, 1988 - 1993

Separat udstillinger (udvalg)
- 1999
Double Feature, Galerie Bossky, København
Metro Max, Galleri Jespersen, Odense, (med Anders Qvist Nielsen)
- 1997
Outtake, DFKU, Brandts Klædefabrik, Odense
Outtake, Danske Grafikeres Hus, København
White Light, Compilation 1, Odense
- 1995
Counting, Sømandshjemmet Bethel & Galleri Sometimes, København
- 1994
Tegning, Cafeén, Brandts Klædefabrik, Odense
Cocooning, Museet for Samtidskunst, Roskilde
- 1991
Fyns Kunstmuseum, Odense

Gruppeudstillinger (udvalg)
- 2005
Kunstmuseet Køge Skitsesamling
- 2004
La Collecte Deux, Museer og Gallerier på fem kontinenter
- 2001
Holstebro Kunstmuseum, Holstebro
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Tangs¿gade 4, Bøvlingbjerg
- 2000
Tilvækst, Fyns Kunstmuseum, Odense
PARK, Hollufgaard, Odense
- 1999
23. internationale Grafik Biennale, Ljubljana, Slovenien
[ `duali:tet ], Dr. Bambergerhaus, Rendsburg, Tyskland
- 1998
Exhibition Projekt Tolerens, Innenministerium Schleswig-Holstein, Kiel, Tyskland
Galleri John Schmidt, Ribe
- 1997
Free Money # kom og få 10 kroner, DFKU, Brandts Klædefabrik, Odense
Dänisch Osterreichische Freundschaft, Raum für Kunst, Graz, Austria
Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København
Virvar, Compilation 1, Odense
- 1996
Wetsuit 96, aktion, Odense
Hej, hvordan går det? Det går meget godt, Galleri Eat Me, København
Fax Art Week, Danske Grafikere, København
"e" aktion, Odense
Legende II, Museet for Samtidskunst, Roskilde
Home, Forumgalleriet, Malmö
Continue, Nikolaj, København
- 1994
Sha da da da, Overgaden & Galleri Sometimes, København
- 1992
Charlottenborgs Efterårsudstilling, København
Charlottenborgs Forårsudstilling, København
Bog Cafeén, Charlottenborg, København
- 1991
Charlottenborgs Forårsudstilling, København
Kunstnernes Påskeudstilling, Århus
- 1990
Kunsthallen, Brandts Klædefabrik, Odense

Legater & støtte
Statens Kunstfond
Center for Dansk Billedkunst
Kulturfonden
Yngre Kunstneres Udstillingsvirksomhed, Akademirådet
Nutidig dansk billedkunst, Kulturministeriet
Decemberudstillingsfonden, Charlottenborg
Lillebo Legat, Charlottenborg
JyllandsPostens Fond

Repræsenteret
Fyns Kunstmuseum, Odense
Vejle Kunstmuseum, Vejle

Medlem af
Kunstnersamfundet
Danske Grafikere
Billedkunstnernes Forbund

Undervisning & formidling
Undervisningsassistent for Sys Hindsbo, Det Fynske Kunstakademi
Gæsteforelæser, Syddansk Universitet
Gæstelærer, Ryslinge Højskole

lørdag den 24. november 2007