fredag den 30. november 2007

Million


Vi kender alle begrebet "million" fra skolens undervisning i titalssystemet, og fra den daglige omtale af økonomiske forhold, befolkningstal, astronomiske afstande etc. i trykte og elektroniske medier. Vi godtager og anvender således dette begreb, men ved vi egentlig hvad en million er ?

Projektets hypotese er at mange af de begreber og størrelser (herunder millioner) vi anser som selvfølgelige og brugbare værktøjer, til håndtering og forståelse af vores omverden, i virkeligheden er abstraktioner uden basis i personlig erfaring eller erkendelse. Projektet "Million" er en konkret/fysisk undersøgelse af begrebet, dets størrelse, omfang, udstrækning i tid etc.

Projektet går ud på at tegne 1.000.000. små cirkler med kuglepen på alm. kvadreret A4 papir (580 cirkler pr. ark, ialt 1.725 ark) disse ark sættes i plastlommer, der igen sættes i ringbind (90 plastlommer pr. ringbind, ialt 20 ringbind).
Cirklen er valgt som symbol på enhed. For at opnå et rent og nøgternt kunstnerisk udtryk, refererer teknik og materialevalg til dagligdags ting de fleste kender og omgås, A4 papir, kuglepenne, plastlommer og ringbind.

Projektet kan udstilles på to måder: Enten som objekt, hvor ringbindene placeres i en reol (ca. 1,4 hyldemeter), hvorfra publikum kan tage de enkelte ringbind ud og bladre/tælle efter, eller som samlet ophængning på væg (ca. 150 kvadratmeter).

Work in Progress
Påbegyndt 25.09.97
Sub Total 195.460