fredag den 30. november 2007

Power Image Generator


Hvidt lys er det spektrum af elektromagnetisk stråling, der er synligt for det menneskelige øje, og dermed forudsætningen for enhver visuel tilegnelse af information/verden.

I en metafysisk kontekst forbindes det hvide lys med trancendens i bred forstand, med religiøse oplevelser, fødsels- og dødsoplevelser etc.


Lokaliteten er en gammel klosterkælder under Odense bispesæde. Det visuelle indtryk forstærkes af en tydelig kontrast mellem lyskildernes strålevarme, og kulden fra de metertykke stenmure.

Power Image Generator blev vist februar 1997, som separat indslag i udstillingsrækken Compilation I.