fredag den 30. november 2007

TEGNING - 8 originale bladeGrafisk mappe
Blyant/print på papir

Værket er umiddelbart sprogligt, idet der simpelt hen står skrevet ordet "Tegning" på et stykke papir.
På et andet plan er der tale om blyant afsat på papir, vandrette og lodrette streger, kurvede forløb,- alle de formelle kendetegn vi normalt forbinder med en tegning/handlingen at tegne.

De horisontale linier refererer til de tidlige skoleårs skrivehæfter, hvor krusedullen transformeres fra abstraktion til konkret betydning.
Værket svinger mellem disse planer, og problematiserer således denne skelnen.

Når værket er anerkendt som tegning, begynder diskutionen om hvorvidt det er en god tegning,- her bliver det hurtigt dybt og forhåbentligt interessant.
Strategien er at pege på mulige kvaliteter,- ved deres tilstedeværelse såvel som ved deres fravær.

"Tegning,- 8 originale blade" er udgivet i 12 eksemplarer og knytter til traditionen "grafiske mapper" med angivelse af oplag/nummer, papirtype, gramvægt, signatur etc.