torsdag den 20. december 2007

Citat - Karl Aage Rasmussen


For nu at sige det lige ud... så er den moderne komponists liv jo ikke præget af en fornemmelse af at man gør en afgørende forskel i verden.

Karl Aage Rasmussen
Interview til Politikken dec. 2007

Man kan forsøgsvis udskifte "moderne komponists" med andre stillingsbetegnelser.